POMIARY ELEKTRYCZNE

 • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
 • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • analiza sieci jedno i trójfazowej
 • pomiar wskaźnika THD napięć i prądów wszystkich faz
 • pomiar i rejestracja napięcia i prądu przemiennego
 • badania i pomiary eksploatacyjne baterii kondensatorów energetycznych
 • nisko napięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych typu AC, A, B
 • pomiary zużycia energii dużych linii produkcyjnych

POZOSTAŁE USŁUGI

 • instalacje elektryczne
 • sieć energetyczna
 • przyłącza energetyczne
 • konserwacje
 • klimatyzacja i wentylacja
 • geotematyka

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na terenie całego województwa mazowieckiego.